איסנה מאירוביץ-יעקב, פיסול

בתערוכה זו מציגה מין אבולוציה, פסל-קופסת אור. האור הבוקע מהקופסא מצייר בחיתוך לייזר דמות סוס עומד על אחוריו, לידו גבר בעל איבר מין זקור, אישה כפופה וכלבה. זהו ציטוט של רישום אנטומי מספר לימוד. היצירה מדגישה את עליונות הגבר על האישה, הנשענת על "אבולוציה" כוזבת, המצדיקה את הפלייתה של האישה לרעה בחברה הפטריארכאלית.
אטיוד של ליאונרדו דה-וינצ'י המשווה רגל של סוס לרגלו של גבר, הוא הראשון הידוע בשדה האנטומיה ההשוואתית. בספר אנטומיה מ-1829 מוצג שלד גבר המקביל לשלד סוס ולידו שלד אישה המוצג כמקביל לשלד יָעֵן, שאגן ירכיו רחב, צווארו עדין וגולגולתו קטנה.  תפיסת האישה כמערכת פחות מפותחת מזו של הגבר הביאה לכדי מסקנה כי אין לצפות שנשים תמלאנה תפקידים הדורשים ריסון רגשי וחשיבה מופשטת.
הגבר זקור האיבר מסמל תרבות פאלו-צנטרית מדכאת, המותירה לנשים רק הנאה מזוכיסטית של עבודות הבית וכאבי הלידה. איריגארי מציינת, כי גם בחיי המין, נשים מגשימות פנטזיות גבריות ומוכנות לשמש כאובייקט בכדי לענג את הגבר בו הן תלויות ללא מודעות לרצונן.
מראה העצמות המוארות על רקע השחור הותיר במאירוביץ' רושם עז לאחר שנאלצה לעבור סדרה של צילומי רנטגן בנעוריה. הדימוי הנגטיבי מסמל עבורה תפיסת עולם שלילית, המשתקפת גם ביחסי גבר-אישה.
 myisana@bezeqint.net